• چوب مایع

    چوب مایع 1398/4/24

    چوب مایع

    چوب مایع نوعی از انواع کامپوزیت چوب میباشد که در سه نوع هوا خشک ، حرارتی و مایع گرمایشی ارائه...