• کفپوش ترمووود

  کفپوش ترمووود 1397/3/7

  کفپوش ترمووود از از چوبی با بافت های متراکمتر نسبت به چوب ترمو مورد استفاده در نما ساخته میشود زیرا در گذر...

 • نمای چوب ترمووود

  نمای چوب ترمووود 1397/3/7

  نمای چوب ترمووود بر اساس متر مربع محاسبه می گردد،

  نمای چوب ترمووود بر اساس ضخامت چوب ترمووود یا الوار مورد...