• اجرای روف گاردن

  اجرای روف گاردن 1398/1/5

  اجرای روف گاردن

  روش های اجرای روف گاردن
  دو گزینه اصلی برای بام سبز وجود دارد: یکی باغ بام با دیدی خوشایند...

 • باغ بام مدولار چیست؟

  باغ بام مدولار چیست؟ 1398/5/29

  باغ بام مدولار چیست؟

  در این روش از فلاورباکس استفاده میشود که یا به صورت پرتابل و یا به صورت ثابت میباشد