کفپوش چوب پلاست فشم

تاریخ خبر: 1397/9/17

کفپوش چوب پلاست فشم

کفپوش چوب پلاست فشم

پروژه کفپوش چوب پلاست و نماپوش چوب پلاست واقع در فشم 

متراژ 600 متر مربع

نوع دک پروفیل چوب پلاست 

چوب پلاست اکونومی رنگ ونگه 

عملیات سطحی دو رو سند و امباس

زمان آغاز پروژه آبان 97