کفپوش چوب پلاست دماوند

تاریخ خبر: 1397/9/17

کفپوش چوب پلاست دماوند

کفپوش چوب پلاست دماوند

پروژه کفپوش چوب پلاست دماوند واقع در گیلاوند

کار فرما جناب آقای مهندس دل آویز

متراژ 600 متر مربع

نوع دک پروفیل کفپوش چوب پلاست : چوب پلاست کالیبره

رنگ ونگه 

عملیات سطحی : سند و امباس

محصول صنایع چوب پلاست باما وود

مجری : دپارتمان اجرایی باما وود

زمان اجرا آبان و آذر 97

کفپوش چوب پلاست دماوند