کارخانه اشباع چوب

1399/8/25

کارخانه چوب اشباع

فن آوری اشباع چوب یکی از به روز ترین فن آوری ها جهت تیمار و بهره وری چوب بوده و چوب از لحاظ مدت زمان مدت نسبتا طولاتری نصبت به روش های دیگر را در راکتور های اشباع طی میکند

بدینوسیله چوب گرین وسل یکی از بهترین روشهای گند زدایی و اشباع چوب و ایجاد مقاومت سطحی و عمقی در چوب میشود

یکی از تاثیرگذارترین موضوعات که در تهیه چوب ملاک است قیمت گذاری محصول نهایی میباشد نیز در این متریال رعایت شده است

چوب گرین وسل نسل نوین چوب محوطه باز

کارخانه شماره یک : تهران - پردیس

کارخانه شماره دو : گیلان - بندر انزلی

کارخانه شماره سه : هرمزگان - بندرعباس

نام نویسنده چوب گرین وسل باماوود
مقالات مرتبط