اجرای وود پلاست

1397/3/7

اجرای وود پلاست شاید در نگاه اول بسیار ساده و آسان به نظر برسد و دوستانی هستند که از هزینه و زمان اجرا و نصب شکایت دارند جز مواردی خواص میتوان به مواردی در این زمینه اشاره کرد تا تمامی عزیزان دریابند که چرا و به چه دلیل ؟

یکی از موارد اصلی در اجرای وود پلاست زیرسازی مناسب و استاندارد کفپوش و یا دیوار پوش های وود پلاست میباشد

آیا تمامی زیرسازی ها به یک شکل بسته میشود ؟ خیر این مطلب که نوع پروفیل های وود پلاست مورد استفاده با چه ضخامت و از چه نوع مواد اولیه ای میباشد بسیار مهم است

و نوع طرح مورد اجرا که حتی گاهی زمان اجرا را تا سه برابر افزایش میدهد

آیا امکان پیچ کردن وود پلاست از رو وجود دارد ؟ خیر( به جز مواردی خواص )

وود پلاست به دلیل انقباض و انبساط موجود این توان را دارد تا به مرور زمان پیچ ها را از جای در بیاورد و یا گل پیچ را ببرد و تنها نصاب های مههر هستند که میتوانند با رعایت استاندارد های لازم مانع از این اتفاق شوند

یکی از اصلی ترین مراحل نصب در وود پلاست را میتوان رعایت فاصله انقباض و انبساط نام برد که جزو اصلی ترین مراحل نصب میباشد و این فواصل بستگی به نوع دک و یا پروفیل و نوع مواد اولیه مصرفی در تولید وود پلاست دارد

نام نویسنده سایت چوب
مقالات مرتبط