چوب پلاستیک رودهن

تاریخ خبر: 1397/9/17

چوب پلاستیک رودهن

کفپوش چوب پلاست رودهن

پروژه کفپوش چوب پلاست رودهن واقع در چناران

کفپوش تراس و محوطه سازی استخر

متراژ 100 متر مربع

کارفرما جناب آقای مهندس اسکندر

نوع دک پروفیل چوب پلاستیک :پروفیل کفپوش کالیبره

رنگ ونگه

عملیات سطحی دو رو سند و امباس

زمان اجرا : آبان و آذر 97