چوب مایع

1398/4/24

چوب مایع

چوب مایع نوعی از انواع کامپوزیت چوب میباشد که در سه نوع هوا خشک ، حرارتی و مایع گرمایشی ارائه میگردد

در نوع هوا خشک چوب به صورت مایع بوده و بر اثر قرار گیری در مجاورت هوا شروع به خشک شدن میکند

در نوع چوب مایع حرارتی چوب به صورت جامد موجود میباشد و بر اثر قرار گیری در مجاورت گرما شروع به تغییر شکل میکند 

در نوع چوب مایع گرمایشی چوب به صورت مایع ارائه میگردد و این کامپوزیت بر اثر قرار گیری در محیط با دمای 100 درجه سانتیگراد شروع به منجمد شدن میکند

نام نویسنده چوب پلاست باما وود
مقالات مرتبط