قیمت چوب اشباع

1397/3/7

قیمت چوب اشباع

قیمت چوب اشباع به دلیل نوسانات ارزی به صورت به روز اعلام میگردد اما سعی ما بر این بوده لیست قیمت ها را به صورت ماهیانه به روز کنیم

قیمت چوب اشباع به دلیل وارداتی بودن مواد اولیه دستخوش تغییرات میباشد مواد مورد استفاده در چوب اشباع با فرمولی خاص و تماما مواد معدنی میباشد و چوب مورد استفاده جهت تولید در اغلب مواقع چوب کاج روسی ( نراد ) میباشد

نام نویسنده سایت چوب
مقالات مرتبط