روش نصب چوب اشباع

1397/3/7

روش نصب چوب اشباع

روش نصب چوب اشباع : در این روش نیز مانند روش نصب در چوب ترمو از زیرسازی های چوبی و یا فلزی استفاده می شود و تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و فقط در مواردی خاص به دلیل قدرت بالای این گونه چوب در خمش و پیچش باید اتصالات قویتری (چه از نظر سایزبندی و چه از نظر تعداد) مصرف نمود.

نام نویسنده سایت چوب
مقالات مرتبط