پارتیشن چوبی

تاریخ مقاله: 1401/9/9

پارتیشن چوبی

پارتیشن چوبی

خرید پنل چوبی

اطلاعاتی درباره مزایا ، معایب ، کاربرد و خرید پنل چوبی و دیوار های جدا کننده چوبی و انواع پارتیشن چوبی

پنل چوبی و دیوار های جدا کننده چوبی داخلی و دیوار های بیرونی خانه چوبی و کلبه های چوبی یکی از کاربردی ترین مصالح ساختمانی خانه های

مدرن ، خانه روستیک انواع ویلا سازی مدرن و خانه های پیش ساخته بوده و در سالهای اخیر به دلیل مزایای بالای پنل چوبی دیوار ، دیوار چوبی و پارتیشن چوبی

استقبال بسیار بالایی از این محصول شده است

قیمت دیوار پیش ساخته دیوار چوبی و پارتیشن چوبی نسبت به مصالح و متریال های مشابه بسیار مناسبتر می باشد و در زمان وقوع آتشسوزی ، سیل و زلزله از میزان ایمنی

بسیار بالاتری از محصولات دیگر برخوردار است

ابعاد پنل دیوار چوبی در ابعاد مختلفی می باشد و نصب بسیار سریع و آسانی نیز این محصول چوبی دارد 

به دلیل ساختار مهندسی پنل چوبی دیوار ، پارتیشن چوبی و دیوار چوبی در زمان عبور تاسیسات در دیوار چوبی شما با مشکلاتی مانند کنده کاری و رنگ آمیزی مجدد و تعمیرات روبرو نخواهید بود

نوع چوب دیوار چوبی و پارتیشن چوبی از چوب ترموود ، یا چوب گرین وسل و چوب هوشمند می باشد