نمای چوب پلاست دماوند

تاریخ خبر: 1397/9/17

نمای چوب پلاست دماوند

نمای چوب پلاست  دماوند

پروژه نمای چوب پلاست دماوند 

متراژ 400 متر مربع

کارفرما جناب آقای مهندس دل آویز

نوع نماپوش پروفیل چوب پلاست اکونومی

عملیات سطحی دو رو سند و امباس

مجری صنایع چوب پلاست باما وود

زمان اجرا : آبان و آذر 97

نمای چوب پلاست دماوند