نمای چوب پلاست

نمای چوب پلاست
از چوب پلاست با ما وود میتوان در نمای ساختمان بصورت ترکیبی...
نمای چوب پلاست
از چوب پلاست با ما وود میتوان در نمای ساختمان بصورت ترکیبی استفاده کرد مانند ترکیب کامپوزیت آلومینیوم ورق آهن ، سنگ ، آجر و سنگ آنتیک و چوب پلاست اشاره کرد
بیشترین استفاده از چوب پلاستیک (به علت ضد آب بودن و مقاومت به رطوبت) در نمای ساختمان نقاط پر رطوبت ، مانند مناطق کوهستانی ، شمال و جنوب کشور میباشد
دیوارپوشهای چوب پلاست دارای زیبایی ، گرمی و حس و بوی چوب با همان نقش و نگارها میباشد که با نصب سریع و راحت ، آن در ابعاد و اشکال مختلف را مقرون به صرفه میکند
توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر