نمای چوب ترمو لواسان

تاریخ خبر: 1397/9/17

نمای چوب ترمو لواسان

نمای چوب ترمو لواسان

پروژه نمای چوب ترمو واقع در لواسان

 

متراژ 70 متر مربع

کارفرما سرکار خانم مهندس گرجی

نوع ترمووود : چوب ترمو 19 * 117 میلیمتر

97زمان اجرا آبان و آذر