نمایشگاه چوب پلاست

تاریخ خبر: 1398/4/24

نمایشگاه چوب پلاست

نمایشگاه چوب پلاست

افتتاح نمایشگاه دائمی محصولات چوب و چوب پلاست با ما وود در شرق تهران ابتدای جاده تلو با مدیریت سرکار خانم مهندس بیگی و همچنین دارای تنوع بالا در محصولات چوب ، جوب پلاست ، چوب اشباع شده و چوب ترمو