نصب چوب پلاست

1398/7/7

نصب چوب پلاست

نصب چوب پلاست در شرایط آب و هوایی مختلف و مقاطع مختلف چوب پلاست متفاوت بوده و نیاز به رعایت استاندارد هایی میباشد 

این استاندارد ها شامل زمان نصب چوب پلاست میزان و اندازه درز انبساط و انقباض میباشد

صنایع چوب پلاست با ما وود با دارا بودن کادری مجرب در زمینه نصب انواع مقاطع چوب پلاست کامپوزیت و با به کارگیری روش های نوین نصب چوب پلاست پیشرو در این امر میباشد

نام نویسنده چوب پلاست باما وود
مقالات مرتبط