قیمت وود پلاست

1398/7/7

قیمت وود پلاست

قیمت انواع پروفیل های وود پلاست باماوود در سه گرید اصلی که از طریق مواد اولیه مختلف از یکدیگر متمایز میگردند 

چوب پلاست گرید a  از نوع pvc
چوب پلاست گرید b از نوع پلی اتیلن

چوب پلاست گرید c از نوع پلی پرو پیلن

که هر یک از این مواد مناسب یک منطقه آب و هوایی میباشند که قویترین نوع این نوع چوب پلاست پروفیلهای چوب پلاست گرید a  یعنی p.v.c میباشد

نام نویسنده چوب پلاست باما وود
مقالات مرتبط