سقف چوب پلاست کامرانیه

تاریخ خبر: 1397/9/17

سقف چوب پلاست کامرانیه

سقف چوب پلاست کامرانیه
طراح جناب آقای مهندس سهیل شیرازی

پروژه سقف چوب پلاست ، کاور ستون و دکوراسیون داخلی واقع در کامرانیه کوچه شیبانی

متراژ 50 متر مربع

نوع سقف چوب پلاست 15 سانت تو پر

نوع کاور ستون و دکوراسیون داخلی دک چوب پلاست 7 سانت تو پر

زمان اجرا آذر ماه 97