زیرسازی چوب نما

تاریخ مقاله: 1401/4/4

زیرسازی چوب نما

زیرسازی چوب نما

در اجرای متریال هایی مانند چوب نما و چوب کف یکی از مهمترین موارد جهت بهبود کیفیت نصب و 

افزایش طول عمر محصول انتخاب و اجرای درست متریال های زیرسازی می باشد تا با بهترین و کاربردی ترین

متریال ( مصالح ) و حداقل هزینه به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم

شاید در نگاه اول اجرای چوب نما و چوب کف امری ساده به نظر رسیده و در تصور یک فرد عادی محاسبه خاصی

نیاز نداشته باشد

اولین مورد که باید توجه خاصی به آن شود نوع زیرکار و آماده سازی دیواره پشت کار می باشد 

بعضی از عزیزان بعد از دیوارچینی سعی بر اجرای شاسی کشی دارند ولی باید این مطلب را در نظر بگیریم که اگر سطح دیوار

و بین آجر ها با مصالح مناسب مانند سیمان باید به صورت یک دست پر و صاف شود در غیر این صورت با مشکلاتی مانند 

عدم عایق صحیح صوتی و برودتی ( سرما و گرما ) ایجتد محل مناسب جهت تکثیر موجوداتی مانند سوسک ، مارمولک و حشرات دیگر را فراهم ساخته

و در زمان اتصال پایه های شاسی زیرسازی با مشکلاتی مانند عدم تراز و شاقول دیوار و صرف هزینه و زمان بیشتر جهت اجرا مواجه خواهید شد

مورد بعدی بعد از آماده سازی سطح دیوار نوع شاسی اولیه و ثانویه جهت زیرسازی ( استراکچر ) مناسب چوب نما می باشد

شاسی اولیه جهت تراز کردن زیرکار بوده که ار نوع پروفیل های آهن می باشد در قسمت دوم که چوب نما به آن متصل می شود از چوب زیرسازی اشباع شده 

استفاده می گردد

نوع زیرسازی چوب اشباع شده بسیار مهم است و می بایست از چوب اشباع شده معدنی که مانند چوب اشباع نفتی چربی و گرد و خاک را به خود جذب نمی کند

استفاده گردد

تا از پوسیدگی پیچ و اتصالات و همچنین انقباض و انبساط شاسی اولیه که از پروفیل آنه است جلوگیری شود 

در غیر این صورت اگر چوب اشباع زیرسازی استفاده نگردد کمتر از شش ماه تمام چوب نمای اجرا شده شروع بع بریدن پیچ ها و جدا شدن از زیر سازی می کنند