درباره کفپوش چوب

تاریخ مقاله: 1400/10/18

درباره کفپوش چوب

درباره کفپوش چوب

کفپوش چوب گرین وسل

درباره کفپوش چوب گرین وسل نسل جدید و مدرن کفپوش محوطه باز بوده که در عین حفظ حس زیبایی و گرمای آرامش بخش در محیط پیرامون و با استفاده از متریال چوب طبیعی در حفظ محیط زیست کمک شایان

و قابل توجهی می کند .

آری کفپوش محوطه باز چوب گرین وسل محصولی تمام چوب بوده که به دلیل طول عمر بالا قابلیت استفاده چند باره را نیز دارد و حتی پس از چند سال امکان تغییر در ماهیت و ابعاد چوب نیز وجود دارد .

حتی در صورت نیاز می توان از کفپوش های چوب گرین وسل پس از سالها استفاده با تغییر کاربری کفپوش ها به نماپوش چوبی به عنوان چوب نما و یا کفپوش محیطی دیگر تغییر کاربری جدید دیگری تعریف نمود .

علت بالا بودن طول عمر چوب گرین وسل را می توان نوع فرآوری این چوب به نسبت چوب های دیگر دانست .

چوب گرین وسل باما وود