نصاب ترمووود

1397/3/7

به نظر میرسد که نصب ترمووود بسیار آسان و راحت باشد

و نصاب ترمووود فقط با کنار هم قرار دادن الوار های چوب ترمو به کار خود پایان میدهد

در صورتی که نصاب حرفه ای ترمووود در زمان اجرا به موارد زیادی جهت بهبود در کیفیت نمای کلی کار و همچنین رعایت میزان درز چوب ، میزان سفتی پیچ ها و نوع پیچ مصرفی و محل اجرای نمای چوب ترمو توجه میکند در غیر این صورت پس از پایان کار و گذشت زمانی کوتاه به جای برخوداری از محیط و فضایی دلنشین با فاجعه ای بر روی سطح نما و یا کف مواجه خواهیم شد

نام نویسنده سایت چوب
مقالات مرتبط