قیمت نصب ترمووود

1397/3/7

قیمت نصب ترمووود

قیمت نصب ترمووود بسته به ابعاد ، محل اجرا و اشکال هندسی ساخته شده و نوع زیرسازی متقیر میباشد به این ترتیب که اگر قیمت نصب ترمووود را بر روی سطح صاف و کف 200000 تومان فرض کنیم

قیمت بر روی نما و به شکل صاف اگر در ارتفاع بالای 1 طبقه باشد افزایش پیدا میکند

به صورتی دیگر در مواردی به دلیل طراحی پله ، سکو ، انواع ستون و دست انداز زمان لازم جهت نصب افزایش پیدا میکند و این مطلب نیز باعث افزایش قیمت در اجرا میگردد

در کل میتوان بیان کرد که افزایش قیمت نصب ترمووود ارتباط مستقیم با نوع زیرسازی ، اشکال هندسی ، ارتفاع و نوع خود چوب ترمو از لحاظ عرض و نوع اتصال دارد

نام نویسنده سایت چوب
مقالات مرتبط