بیمه چوب پلاست

تاریخ خبر: 1397/10/9

بیمه چوب پلاست

بیمه چوب پلاست
از این پس تمامی پروژه های صنایع چوب پلاست با ما وود تحت پوشش بیمه ایران بوده و در صورت کوچکترین مشکل مانند شکستگی چوب پلاست و تغییر شکل چوب پلاست شامل خدمات و تحت پوشش بیمه ایران میباشد

لازم به ذکر است خدمات ضمانت چوب پلاست با ما وود و گارانتی محصولات چوب پلاست با ما وود نیز پابرجا بوده

خدمات بیمه ای عبارت است از

بیمه کفپوش چوب پلاست محوطه باز

بیمه روف گاردن

بیمه نمای چوب پلاست

و سایر خدمات صنایع چوب و چوب پلاست با ما وود

و این تنها خدمتی کوچک به اعتماد شما عزیزان میباشد