اشباع چوب

1399/8/25

اشباع چوب

اشباع چوب فرایندی نه چندان جدید اما در روشها و فرمولاسیون مختلف

اشباع چوب با روشهای دیگر فرآوری و تیمار چوب متفاوت است .

گاهی دوستان به چوب ترمو اشاره می کنند اما اشباع چوب با ترمو چوب کاملا متفاوت هستند.

در روش ترمو کردن چوب چوب در سیلندر های ترمو و تحت فشار در دماهای مختلف شروع به سوزانده شدن کرده و به نوعی چوب نیمسوز می شود و

همین مساله موجب جلوگیری از ایجاد قارچ و جذب حشرات مانند موریانه می کند

در روش اشباع چوب چوب بدون گرما دیدن و با استفاده از فرمولاسیون های خاص فرآوری میگردد

انواع اشباع چوب عبارت است از :

اشباع نفتی - نفت و گازوئیل

اشباع شیمیایی کرئوزوت

اشباع نمکی مواد نمکی

اشباع حمام گرم و سرد 

اشباع معدنی ( گرین وسل )

نام نویسنده باماوود
مقالات مرتبط